Światoobraz (Pałac Branickich w Warszawie, 2014) Katalog